http://yoropen.pl -

Tradycyjny długopis   Długopis jest najważniejszym elementem wykorzystywanym przez człowieka w procesie uczenia się. Zawsze narzekamy na ból ręki, zarówno przy nauce jak i w pracy. Problemy te dotyczą zarówno dzieci jak i dorosłych! Zdecydowalismy się podjąć wyzwanie i przezwyciężyć trudności, które stwarza tradycyjny długopis.   Konstrukcja tradycyjnego długopisu wymaga od użytkowników trzymania go ściśle. Ścisły chwyt stosowany przez znaczną ilość osób powoduje napięcia, skurcze w ręce i zmęczenie mięśni podczas pisania przez długi okres. Nawet przy zastosowaniu miękkiego lub trójkątnego uchwytu stworzonego w celu zmniejszenia napięć, charakterystyka tradycyjnych uchwytów wzmaga przeciążenia i prowadzi do napięć, zmęczeń i skurczów mięśni po długim okresie pisania.   

Problemy związane z tradycyjnym długopisem:

  • Ból mięśni ręki – w tradycyjnym długopisie palec nie ma oparcia, napięcie związane z trzymaniem długopisu może powodować powstawanie pęcherzy, a nawet powodować bóle mięśni przez długi czas po zakończeniu pisania.
  • Nieprawidłowa postawa – ponieważ osoby piszące mogą przechylać głowę aby zobaczyć, co zostało już napisane. To zazwyczaj powoduje ból szyi i kręgosłupa.
  • Kiepska widoczność – palce zsuwają się na końcówkę długopisu i zasłaniają pole widzenia.
  • Problemy dla osób leworęcznych – ponieważ osoby leworęczne piszą od lewej do prawej, mogą rozmazywać napisany tekst, a ponadto nie widzą, tego co napisały.

“Yoropen” pozwala przezwyciężyć powyżej wymienione problemy związane z tradycyjnymi długopisami, wprowadza nowe życie i zwiększa wachlarz możliwości narzędzi piśmienniczych, "YOROPEN" to jeszcze większy potencjał, większa popularność i aprobata specjalistów, mediów i słynnych pisarzy w latach 2002 – 2005. Firma „YOROPEN CORP.” została założona w celu rozwoju serii długopisów „YOROPEN”, a w chwili obecnej poszerza swoje rynki na całym świecie aby umożliwić coraz większej ilości ludzi korzystanie z długopisu "YOROPEN", który charakteryzuje się wysokim stopniem ergonomiczności i dbałości o człowieka. Ponadto, założyciel jest również gotowy do zaangażowania w dalsze badania i rozwój serii długopisów "YOROPEN" wszystkich swoich sił i dotychczasowego doświadczenia. Uważa, że „YOROPEN” będzie doskonały i warty oczekiwań wszystkich ludzi!

Cechy Yoropen   Unikalna konstrukcja Yoropen oferuje swobodny chwyt podczas pisania. Opatentowany kształt „Z” stwarza system oparcia dla palca (rys. 5,6), co pozwala na objęcie długopisu palcami, zmniejszając siłę potrzebną do utrzymania długopisu i pisania. Co więcej, nasz opatentowany „Luxury Grip” (uchwyt komfortowy) może być obracany i wyginany, aby umożliwić państwu znalezienie najwygodniejszego chwytu podczas pisania w preferowanej przez państwa pozycji.   Yoropen rozwiązuje poważny problem nieprawidłowej postawy spowodowanej uchwytem tradycyjnego długopisu, który prowadzi do zasłaniania pola widzenia strony. Konstrukcja w kształcie „Z” podnosi i oddala rękę od strony, więc mogą państwo w całości zobaczyć tekst pisany na stronie, a tym samym - poprawić swoją postawę.   Konstrukcja w kształcie „Z”, wraz z „Luxury Grip”, zapewnia naturalny chwyt, co w znacznym stopniu zmniejsza przeciążenia i napięcia, eliminując zmęczenie mięśni, skurcze i nieprawidłową postawę.  

Pan Liu zaprojektował Yoropen z myślą o użytkownikach i dlatego długopis jest odpowiedni dla małych dzieci uczących się pisać, uczniów i studentów w różnym wieku, pracowników biurowych i artystów. Yoropen pomaga osobom mającym problemy z pisaniem, a także osobom starszym i cierpiącym na artretyzm przezwyciężyć wszelkie trudności w pisaniu.

Pionierski Kształt

  Modele Yoropen - VQ, VI i E5 - wyposażone są w regulowany uchwyt, który można obracać tak, aby uzyskać preferowaną pozycję pisania, zarówno dla lewo-, jak i praworęcznych użytkowników (rys. 7,8). Gdy piszą państwo przy użyciu Modeli Yoropen VQ, VI i E5, palce ułożone są przez opatentowaną konstrukcję w kształcie „Z”. Faktem jest, że to kształt „Z” sam naprowadza państwa palce do trzymania długopisu w naturalny sposób. To pozwala użytkownikom na pełne odprężenie palców i niezakłócone widzenie pisanego tekstu. Yoropen spełnia oczekiwania wszystkich osób związane z pisaniem, co zostało ukazane na ilustracjach.

Uchwyt   Yoropen ZII, EX   wyposażony jest w luksusowy uchwyt, który może być wyginany i formowany do pozycji umożliwiającej najwygodniejszy chwyt dla preferowanej pozycji pisania. Uchwyt może być regulowany, niezależnie od tego czy są państwo lewo- lub praworęczni, jak ukazane jest to na rys. 9-12.

 

Pole widzenia   Przykłady na widzenie pisanego tekstu przy wykorzystaniu różnych pozycji pisania

Dzięki opatentowanej konstrukcji w kształcie „Z” końcówka długopisu i palce nie zasłaniają pola widzenia podczas pisania na biurku (rys. 23) lub pisania, gdy się siedzi na krześle (rys. 24). Możliwość zmiana kąta pisania w Yoropen ułatwia użytkownikowi widzenie pisanego tekstu. Ta cecha jest szczególnie przydatna dla dzieci uczących się pisać. Nie tylko mogą one pisać litery o ładnych kształtach, lecz także poprawiać niewygodną pozycję pisania tak, aby zapobiegała wszelkim szkodliwym dla zdrowia skutkom. Yoropen całkowicie eliminuje problemy z pisaniem wśród osób leworęcznych. Podczas używania Yoropen użytkownicy ci nie muszą martwić się, że rozmazują napisany już tekst, bądź go nie widzą.

   

  Za pomocą ołówka Yoropen Vi, VQ można kreślić linie różnej grubości, dzięki obracaniu nim, czyniąc pisanie przyjemniejszym dla użytkowników, jak widać to na rys. 25.

Ponadto   Przykłady trzymania długopisu dla osób z problemami w pisaniu i osób starszych. Poniżej znajdują się przykłady różnorodnych chwytów długopisu Yoropen dla osób z problemami w pisaniu, niezależnie od tego czy są one lewo- czy praworęczne. Dla osób z problemami w pisaniu oraz osób starszych polecamy modele Z-II, EX   ponieważ „Luxury grip” może być wyginany/formowany w celu dostosowania go do pozycji pisania, jednocześnie polepszając państwa komfort.

 

 

Powyższe ilustracje służą tylko państwa informacji. Niezależnie od rodzaju chwytu, każdy odczuje korzyści płynące z używania Yoropen.   

Rekomendacja specjalna Pan Liu (wynalazca Yoropen: Bao Shen Liu) zaprojektował Yoropen z myślą o użytkownikach. Początkowym powodem stworzenia Yoropen były córki pana Bao Shen Liu, o imionach Yoyo i Roro (dlatego nazwa Yoropen), które urodziły się przedwcześnie i z porażeniem mózgowym. Pan Liu chciał stworzyć długopis, który byłby odpowiedni dla jego córek i umożliwiłby zmniejszenie napięć spowodowanych pisaniem oraz przezwyciężenie problemów z pisaniem wśród wszystkich innych.   Dlatego właśnie Yoropen jest świetnym narzędziem dla osób starszych i osób mających problemy z pisaniem - szczególnie modele Z-II, EX wyposażone w wyginany na wiele stron „Luxury grip” umożliwiający dostosowanie ich do preferowanych osobiście pozycji pisania.   Yoropen może być najlepszym sposobem na przezwyciężenie problemów z pisaniem.   

Rynek Brytyjski   Wprowadzenie YOROPEN na rynek brytyjski Wprowadzenie “YOROPEN” na rynek w Londynie w kwietniu 2004 r. stanowiło istotną szansę dla rozwoju długopisu „YOROPEN”. Akcję tę poprzedzono działaniami marketingowymi mającymi na celu przedstawienie produktu YOROPEN brytyjskim partnerom. Kampania Londyńska do dopiero początek licznych działań publicznych przewidzianych na rzecz promowania długopisu "YOROPEN". W celu opracowania koncepcji "YOROPEN" i uzyskania opinii uczonych, zaprosiliśmy słynnych uczonych z krajów wschodnich i zachodnich w celu wydania opinii na temat produktu "YOROPEN". W Londynie, Dr Rosemary Sassoon po raz pierwszy rekomendowała i polecała produkty YOROPEN, w ramach opinii w mediach publicznych, następującymi słowami: „Ludzie nie wiedzą, jakie możliwości oferuje „YOROPEN” i jakie wielkie zmiany w zakresie narzędzi piśmienniczych zapowiada dla ludzi, którzy dotychczas nie korzystali z podobnego długopisu. Coraz więcej europejskich uczonych i specjalistów potwierdza zalety długopisu „YOROPEN”, czego przykładem może być raport specjalny "YOROPEN" nadawany przez BBC i stacje telewizyjne Europy, publikowany w czasopismach, itp. To bardzo rzadkie zjawisko w odniesieniu do produktu YOROPEN, który cieszy się coraz większą popularnością w Europie i umożliwia firmie "YOROPEN" wejście na światowe rynki.