http://yoropen.pl - Regulamin

I. Informacje ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego Yoropen.pl jest Yoropen Polska
2. Adres do korespondencji: 63-400 Nowy Tomyśl, ul. Broniewskiego 16
3. Korzystanie z serwisu/sklepu www.yoropen.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu i zasad zawartych w Polityce Prywatności określonych w tym serwisie.
4. Rejestrując się w systemie Klient wyraża zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych (art. 23 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. O ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 133, poz 883 z późn. zm./).

II. Zasady zamawiania

1.Zamówienie składane jest poprzez formularz zamówieniowy wypełniany interaktywnie przez Kupującego w trakcie realizowania zakupu w serwisie internetowym.
2.Sprzedającym w sklepie Yoropen.pl jest firma Yoropen Polska, z siedzibą w Nowym Tomyślu, przy ul. Broniewskiego 16, NIP 788-187-70-42
3.Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości. O odmowie realizacji zamówienia, z tej przyczyny, iż zamówienie wzbudza wątpliwości, bądź to z tej przyczyny że Sprzedający nie jest w stanie zamówienia zrealizować w terminie 30 dni od dnia otrzymania zamówienia, Sprzedający ma obowiązek poinformować Kupującego niezwłocznie. O ile brak możliwości realizacji zamówienia nastąpi w późniejszym czasie, Sprzedający ma obowiązek zawiadomić Kupującego o tym fakcie, niezwłocznie po powzięciu wiadomości o niemożliwości realizacji zamówienia.
4.Składając zamówienie Kupujący zobowiązany jest do podania numeru telefonu stacjonarnego lub komórkowego oraz adresu e-mail. Potwierdzenie zamówienia powinno nastąpić poprzez kliknięcie przez Kupującego w podany link w mailu otrzymanym po złożeniu zamówienia. Sprzedający skontaktuje się z Kupującym w celu potwierdzenia przez niego złożenia zamówienia, jeśli Kupujący nie dokona potwierdzenia w mailu. Zmiany cen towarów w sklepie Yoropen.pl nie dotyczą zamówień złożonych przed wprowadzeniem nowych cen.
5.Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, znajdujących się na stronach sklepu. W razie wycofania produktu po złożeniu zamówienia, Sprzedający poinformuje składającego zamówienie o wycofaniu.
6.Ceny towarów znajdujących się w sklepie Yoropen.pl wyrażone są w PLN (złotych polskich) i zawierają podatek VAT.
7.Koszt przesyłki ponosi Kupujący.
8. Sprzedający na zakupione towary wystawia faktury VAT.
9.Klienci krajowi i zagraniczni składają zamówienia w PLN.
10.Klienci będący osobami fizycznymi nabywający towary lub usługi, na cele nie związane z działalnością gospodarczą ( konsumenci ), mają prawo do odstąpienia od umowy, zawartej w sposób opisany w punktach poprzednich, w ciągu 10 dni, od dnia wydania im zamówionego towaru.
11.Oświadczenie o odstąpieniu winno być złożone na piśmie i przesłane do Sprzedającego lub złożone w jego siedzibie.
12. Odstąpienie od umowy jest niedopuszczalne, bądź też uważa się je za pozbawione skutków prawnych, o ile wydany towar został przez Kupującego uszkodzony, zniszczony, bądź tylko zmieniony, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
13.Celem zwrotu świadczeń z umowy, od której Kupujący odstąpił, Kupujący zobowiązany jest dostarczyć otrzymany towar do siedziby Sprzedającego na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego.
14. Zamówiony towar dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej Pocztex lub Poczty Polskiej w terminie 2-5 dni roboczych.
15.Za uszkodzenia mechaniczne produktów powstałe podczas przewozu, firma Yoropen nie odpowiada. W przypadku stwierdzenia szkody transportowej, nabywca zobowiązany jest sporządzić protokolarne ustalenie przez przewoźnika stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody (Ustawa z dnia 15 listopada 1984r.- Prawo przewozowe /Dz. U. z 1995r., Nr 119, poz. 575 z późn. zm/).
16. Firma Yoropen nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane przez osoby trzecie używające hasła Klienta.
17. Firma Yoropen zastrzega sobie prawo realizacji niepełnych zamówień w momencie wystąpienia braków magazynowych.

III. Gwarancja i formy płatności


1.Artykuły sprzedawane na stronie Yoropen.pl objęte są gwarancją producenta w zakresie usterek spowodowanych wadami materiałowymi lub produkcyjnymi. W razie stwierdzenia usterki fabrycznej, produkt zostanie wymieniony lub zreperowany nieodpłatnie.
2.Nie podlegają reklamacji uszkodzenia wynikłe ze złego użytkowania oraz naturalne ślady zużycia się materiałów.
3.Kolory i wykończenia produktów prezentowanych w sklepie Yoropen.pl mogą się różnić od oryginalnych produktów ze względu na technologie fotograficzne i drukarskie.
4.Firma Yoropen preferuje następujące formy płatności: za pobraniem - płatność dokonywana bezpośrednio u kuriera podczas odbioru przesyłki bądź na poczcie, przelew na konto firmowe.

III. Zastrzeżenia prawne

Wszelkie prawa do używania, kopiowania oraz rozpowszechniania dokumentów zamieszczanych na tej stronie internetowej wraz z odpowiednimi grafikami są obwarowane niniejszymi zastrzeżeniami dotyczącymi praw autorskich. Podane ceny mogą ulegać zmianie. Oferty promocyjne mogą być ograniczone czasowo i ilościowo. Wszelkie znaki towarowe użyte w tekstach są znakami zastrzeżonymi producenta. W sprawach nie uregulowanych powyższym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. Kwestie sporne rozstrzyga Sąd Cywilny właściwy dla miejsca działalności Yoropen Polska.

Copyright © 2007 Yoropen.pl